Karácsonyi dalok

 

1.     Ajándékot viszünk

2.     Az angyal énekel

3.     Betlehemi pusztán dicső lett a hajnal

4.     Betlehemi pusztán örvendetes hír van

5.     Csendes éj

6.     Csendes éj

7.     KántálásCsordapásztorok

8.     Dicsőség mennyben az Istennek

9.     Elindult Mária

10.      Ez karácsony éjszakáján

11.      Fel nagy örömre

12.      Fenyőgallyas kis Jézuska

13.      Gazda, gazda, jó gazda

14.      Glória, glória

15.      Hallod Fedor angyal szólal

16.      Az ige megtestesült

17.      Isten áldja meg

18.      Istengyermek, kit irgalmad

19.      Az Istennek szent angyala

20.      Jézuska, Jézuska, mi jók leszünk

21.      Jó dolga volt Jakabnak

22.      Jöjjetek be pásztorok

23.      Juhászim, pajtásim

24.      Karácsonynak éjszakáján

25.      Kirie eleiszon

26.      Kis fenyő az erdőn

27.      Kis karácsony, nagy karácsony

28.      Krisztus Jézus született

29.      Látod pásztor e csodát

30.      Leszállt az ég dicső királya

31.      Mária, szűzanya

32.      Mennyből az angyal

33.      Ne féljetek, pásztorok

34.      Nyugodj kisded csendességben

35.      Ó boldog Betlehem

36.      Ó boldog éj

37.      Ó édes Jézus, kis csecsemőcske

38.      Ó gyönyörű szép

39.      Ó szép fenyő

40.      O Tannenbaum

41.      Pásztorok keljünk fel

42.      Pásztorok, pásztorok örvendezve

43.      Reszket fázik keze-lába

44.      Rossz a Jézus kiscsizmája

45.      Soha nem volt még

46.      Szállást keres a szent család

47.      Szülte a Szűz szent fiát

48.      Szűz Mária e világra nékünk

49.      Új hír a pusztába

50.      Üdvözlégy áldott régen óhajtott éjszaka

51.      Üdvözlégy Betlehemben szült…

52.      Üdvözlégy kis Jézuska

53.      Zengjétek a szűz gyermekét

 

 

1. névtelen

Ajándékot viszünk a mi kis Jézuskánknak,
s mert született, az ő kedves édesanyjának.
Fedor vigyél gomolyát,
én meg viszek sajtocskát,
én is, te is egy szép göndör-böndör báránykát.
Ma örvendjünk, ma vígadjunk
Szép dicséreteket mondjunk,
Igaz Messiás,
kisded Jézuskánk!

 

 

2. névtelen1


1.
Az angyal énekel, tekints az égre fel,
Napvilágos lett az éj, meghasadt az ég,
és a második személy most a földre lép,
mézet ont az ég, mézet ont az ég.

2.
Az angyal így dalol a fényes ég alól:
Istenünknek glória a mennyekbe fenn!
Véle mondja Mária, véle Betlehem,
mondjunk glóriát, mondjunk glóriát!

3.
Jó pásztoremberek, mind jámbor, nyílt szívek,
hallják boldog hangjait: Földön békesség!
Boldogságot ád a hit, hogy ha szíved ép,
hisszük is szavát, hisszük is szavát.

4.
És mennek boldogan, hol Jézus jászla van,
hozzák tiszta szívüket szép ajándokul,
mink is hozzuk jó hívek, várja már az Úr:
tiszta hű szívet, tiszta hű szívet.

5.
Most angyal s pásztorok, ég és föld egybefog:
mind mi él és mind mi van, Glóriára hív
áldja együtt boldogan minden tiszta szív,
szent, szent, szent az Úr, szent, szent, szent az Úr!


 

 

3. névtelen2

 


1.
Betlehemi pusztán dicső lett a hajnal,
Istent szült Mária, ki teljes malaszttal
ll: Eljött a megváltó, Jézus a Messiás
     rongyos istállóban, mint mondá az írás :ll

2.
Siralom völgyében nincs már örök bánat,
A bűnös nemzedék már eget is láthat
ll: Eljött a megváltó, Jézus a Messiás
     rongyos istállóban, mint mondá az írás :ll

3.
Istennek irgalma mosolyg már a földre,
Méltó szent haragja meg vagyon már törve
ll: Eljött a megváltó, Jézus a Messiás
     rongyos istállóban, mint mondá az írás :ll

 

4. névtelen3

1.
Betlehemi pusztán örvendetes hír van, az angyalnak szava
az időben így szóla, az időben így szóla:
Pásztorok keljetek, és gyorsan menjetek közel itt e helyhez!
Pásztortárs minő hang ez? Pásztortárs minő hang ez?
Betlehemnek majorjában Jézus született!
Pásztortárs nagy öröm ez! Pásztortárs nagy öröm ez!

2.
A jel, melyet leltek: Jászolban egy gyermek, ott fekszik a szénán,
hódoljuk meg ott méltán, hódoljuk meg ott méltán?
Szűz anyja mellette, örvendez felette, pólyába takarja.
Pásztortársak el hozzá! Pásztortársak el hozzá!
Legyen dicsőség Istennek, béke embernek!
Ki-ki örüljön ennek! Ki-ki örüljön ennek!

3.
Hallgass csak pásztortárs, nem oly szó ez, mint más.
Emeld fel a fejedet, tartsd résen a füledet!
……….
Ez a gyermek megtapodta pokol kapuját,
Nyitja mennynek ajtaját! Nyitja mennynek ajtaját!

 

 

5. névtelen4

1.
Csendes éj, szentséges éj, mindenek álma kél.
Nincs más fenn, csak a szent szüle-pár,
Drága kisdedük álmainál
ll: Szent fiú már aludjál :ll

2.
Csendes éj, szentséges éj, angyalok hangja kél.
Halld a mennyei alleluját,
Zengve zengi a drága szavát
ll: Krisztusunk megszabadít :ll

3.
Csendes éj, szentséges éj, szívünk égre néz.
Isten szent fia hinti le ránk
Ajka néma szavú mosolyát.
ll: Krisztusunk megszületett :ll

 

 

6. névtelen5

1.
Csendes éj, drága szent éj, a világ álma mély,
Nincs fönn már csak a drága szent pár,
Várja, gyermeke alszik-e már.
ll: Küldj le rá álmot nagy ég! :ll

2.
Csendes éj, drága szent éj, örvendj szív, bízva élj!
Isten gyermeke áldva néz rád,
Hív az óra, mely víg reményt ád.
ll: Jézus a földre leszállt… : ll

3.
Csendes éj, drága szent éj, pásztor nép, gyorsan kélj!
Halld az angyali alleluját,
Szállj itt zengve, s a távolon át.
ll: Üdvhozó Jézusunk él… :ll

 

 

7. névtelen6

 


Csordapásztorok, midőn Betlehemben
csordát őriznek éjjel a mezőben

Isten angyali jövének melléjük,
nagy félelemmel telék meg ő szívük.

Örömet mondok, nagy örömet néktek,
mert ma született a ti üdvösségtek.

Menjetek el csak gyorsan a városba,
ott találjátok Jézust a jászolba.

Elindulának és el is jutának,
Szűz Máriának jó napot mondának.

Isten titeket hozott uratokhoz,
de nem szólhattok mostan szent fiamhoz.

Mert ő aluszik, nyugoszik pólyában,
szénán bágyadoz a hideg jászolban

Nem pihen ágyban, sem friss palotában,
hanem jászolban, romlott istállóban.

Serkentsd fel Jézust, szent fiadat nékünk,
mert mi angyalok igéjére jöttünk.

Üdvözlégy Jézus, pásztorok pásztora,
bűnös emberek megváltó szent ura.

Kérünk tégedet, mi üdvözítőnket,
sok bűneinkért meg ne utálj minket!

Mária, te is könyörögj érettünk,
hogy halálunkkor boldogok lehessünk!


 

8. névtelen19

1.
ll: Dicsőség mennyben az Istennek :ll
Az angyali seregek vígan így énekelnek,
dicsőség, dicsőség Istennek!

2.
ll: Békesség földön az embernek :ll
kit az igaz szeretet a kis Jézushoz vezet,
békesség, békesség embernek!

3.
Dícsérjük a szent angyalokkal,
Imádjuk a hív pásztorokkal
az isteni gyermeket, ki minket így szeretett,
dícsérjük, imádjuk és áldjuk!

4.
Kis Jézus, ne vess meg bennünket,
hallgasd meg buzgó kérésünket!
Jászolodnál fogadjuk, hogy a vétket elhagyjuk,
Ó Jézus, ne vess meg, hallgass meg!

 

9. névtelen7


Elindult Mária
karácsony éjszakán,
elindult, hogy szállást kapjon
a gazdag kovácshoz.

Jó estét bölcs kovács!
Adjál nekem szállást!
Nem adhatok néked szállást,
mert sok vendégem van.

Volt a bölcs kovácsnak
egy szép vak leánya,
elvezette szűz Máriát
barmok jászolához.

Tizenkét órakor
született meg Jézus,
tizenkét szép őrzőangyal
köti a koszorút.

Hajnalban szent József
befogta szamarát,
elvezette szűz Máriát
a gazdag kovácshoz.

Jó reggelt, bölcs kovács!
Mért nem adtál szállást?
Mért nem adtál szűzanyádnak
ez éjjelre szállást?

Ó ha tudtam volna,
hogy te vagy Mária,
aranyból is, ezüstből is
szállást adtam volna.
Én pedig a hideg földre
lefeküdtem volna.

Felelé Mária:
Fény ne érje arcod.
csak a te szép vak leányod
holtig legyen boldog!


 

10. névtelen9

 


Ez karácsony éjszakáján,
Jézus születése napján
ma örvendjünk, ma vigadjunk,
ma született kis Jézusunk!

Jézus ágyán nincsen paplan,
megfázik a kis ártatlan.
A szemei könnyedeznek,
a könnyei esedeznek.


 

11. névtelen10

 


1.
Fel nagy örömre, ma született,
aki után a föld epedett.
Mária karján égi a lény:
isteni kisded szűznek ölén.
Egyszerű pásztor jöjj közelebb,
nézd a te édes istenedet!

2.
Nem ragyogó fény közt nyugoszik,
bársonyos ágya nincs neki itt.
Csak ez a szalma, koldusi hely,
rá meleget a jószág lehel.
Egyszerű pásztor térdeden állj,
mert ez az égi s földi király!

3.
Jöjjetek ide, imádjátok,
aki mindenkit ma megváltott.
Boruljatok le itt előtte,
szívetek adjátok érette.
Egyszerű pásztor is leborult,
előtte a földig lehajolt.

 

 

12. névtelen11

 


1.
Fenyőgallyas kis Jézuska,
lelkünk drága gyöngye
a szeretet fehér szárnyán
szállj, siess a földre.
Lelkünkben kis jászolocskát
készítettünk néked,
puha meleg takaróba
göngyölgettünk téged.

2.
Szűz Mária, Jézus anyja
veled egyesülve
imádjuk a kis Jézuskát,
ó jöjj segélyünkre,
hogy szent fiad mihozzánk is
e napon eljöjjön,
karácsonyi szent kegyelmed
belénk erőt öntsön.


 

13. névtelen13

 

Gazda, gazda, jó gazda,
bocsáss minket utunkra.
Maradjon házadra
a jó Isten áldása!
Házadra, magadra
az egész családodra

 

14.névtelen923.JPG

Glória, glória, Istennek szent fia,
Deo in exelcis, mondjuk tehát ezt mi is!

Ez a gyermek megtapodta pokol kapuját!
Nyitja mennynek ajtaját, nyitja mennynek ajtaját.

 

15. névtelen14

 

1.
Hallod, Fedor, angyal szólal, örömet hirdet,
hogy a megígért Messiás már megszületett.
Hol találjuk fel e sötét éjjel?
Betlehembe mondják lenni teljes örömmel.

2.
Az ég hatalmas urának nincs palotája,
juhok-barmoknak a szája meleg kályhája,
szalma az ágya, nincsen párnája,
gyenge testét kemény szalma alatt vigadja.

3.
Menjünk mi is Betlehembe a kis Jézushoz,
aki nekünk szent megváltást, örök üdvöt hoz.
Könnyei folynak a kis Jézusnak,
így kell szenvedni érettünk a Megváltónknak.

4.
Ajándékokat is viszünk a kis Jézusnak,
tejet, vajat, kis sajtocskát a mi Urunknak.
göndör báránykát, pár galambocskát,
így tiszteljük, magasztaljuk a kis Jézuskát.

 

16.névtelen90.JPG

1.
Az ige megtestesült Názáretben,
Kit Mária szűzen szült Betlehemben.
Itt vagyon elrejtve kenyérszínben,
imádjuk mindnyája egyetemben.

2.
Ezt az igaz nagy Isten bölcsessége
mindeneknek javára cselekedte.
E dolgon angyalok csodálkoznak,
Emberek, állatok álmélkodnak.

3.
Betlehembe ne menjünk, föltaláljuk
Jelen e szent oltáron, s magasztaljuk.
Mert szívünk ha tiszta és ártatlan,
Kedvesebb ez neki, mint az arany.

4.
Dicsőség és dicséret az Atyának,
E világra született szent fiának.
És vele a kegyes szentléleknek,
szentháromságban az egy Istennek!

 

17. névtelen15

Isten áldja meg e háznak gazdáját,
töltse meg bőven csűrét s kamaráját,
töltse meg bőven pincét s kamaráját!

 

18. névtelen91.JPG

1.
Istengyermek, kit irgalmad közénk lehozott,
Angyaloknak énekével néked áldozok.
Terjeszd fölém kezedet, hogy az istenszeretet
töltse el ma szívem-lelkem jászolod tövén!

2.
Bár nem látom gyermekarcod szent vonásait,
hiszem mégis rendületlen, hogy már te vagy itt,
és mosolygón fölfogod, könnyemet, amit hozok
ajándékul jászolodnak trónusához én.

3.
Istengyermek nézd szívemnek forró vágyait!
Boldogságot adni másnak nincs hatalma itt,
csak tenéked, Istenem, ó ha arcod megjelen,
áldott ostya szent színében boldog vagyok én.

4.
Betlehemi csillagodat ragyogtasd nekem,
ki e sötét lelki éjben jászlad keresem!
Add hitemnek fényedet, akkor biztosan megyek,
s meg nem állok, míg a trónod el nem érem én!

5.
Szentségházad jászolához állok őrnek én,
hogy ne bántson senki téged már e földtekén.
Ó ha téged, sértenek, én szívembe rejtelek,
s menedéket adok néked mindhalálomig.


 

19. névtelen92.JPG

1.
Az Istennek szent angyala mennyből lejöve
Pásztoroknak a mezőbe örömhírt vive,
Hogy született Messiás, kit jövendölt az Írás,
Melyben szólalt Izraelhez ősz Izsaiás.

2.
Angyalszóra a pásztorok elindulának
fölkeresni kis bölcsőjét ég s föld urának.
Szívükben a szeretet a homályba fényt vezet,
s céljok felé gyorsan viszi a szegényeket.

3.
Menjünk mi is Betlehembe a kis Jézushoz,
aki nekünk szent megváltást, örök üdvöt hoz.
Kérjük a szép szűzanyát, kérje értünk szent fiát,
hogy nekünk is nyissa meg majd az égi hazát.

 

 

20. névtelen93.JPG

Jézuska, Jézuska, mi jók leszünk.
Karácsonyfát hozz nekünk, hozz nekünk!
Karácsonyfát, nagyot, szépet,
mindnyájunknak üdvösséget.
Szállj, szállj, szállj, mennyből leszállj!

 

21. névtelen16

Jó dolga volt Jakabnak, mikor fiú volt,
cserfa nyárfa bokrokon vígan átugrott.
De már vénségére jutott szegénységre
az öreg guba

 

22. névtelen17

 

Jöjjetek be pásztorok e városba!
Itt nyugszik a kis Jézus a jászolba.

Pásztorok, ide siessetek,
nagy csodát látni ne késsetek,
mert ma néktek született,
ki megjövendöltetett.
Jézussal örvendezzetek!

 

23. névtelen18


Juhászim, pajtásim, ti elaludtatok,
a mezei nyájat magamra hagytátok.

Árva az pásztortárs, mezei uraság,
aki ezt nem hiszi, csupán csak nyájasság,
mezei pásztortárs

 

24. névtelen99.JPG

 


1.
Karácsonynak éjszakáján,
Jézus születése napján
örüljetek, örvendjetek,
a kis Jézus megszületett!

2.
Kirje kirje kisdedecske,
betlehemi hercegecske,
aki értünk sok jót tettél,
a pokoltól megmentettél!

3.
A kis Jézus aranyalma,
boldogságos szűz az anyja,
lábaival ringatgatja,
két kezével ápolgatja

4.
Szűz Mária várja, várja
Aludjon el Jézuskája.
Átöleli két karjával,
Melengeti szép arcával

5.
Aludj, aludj boldogságom,
harmat csillog minden ágon.
Kicsi tested gyönge, mégis
tied lesz a föld s az ég is.


6.
Aludj, aludj én szentségem,
csillag jön a fényes égen,
fényes útját bölcsek járják,
áldásodat várva várják.

 

25. névtelen20


1.
Kirie, eleiszon,
Ó Istenünk, örvendezni
és háladalt zengedezni
jöttünk most

2.
Kriszte eleiszon,
kit Szűzanya a jászolban
ápolgatott pólyácskában
egykoron

3.
Kirie eleiszon,
Betlehembe szült fiadat
megfogadjuk megváltónknak
mai nap.

 

 

26. névtelen34

Kis fenyő az erdőn él odakünn,
Tél ezüstje csillan, a sok pici tün,
Jégcsapokat ringat a szélben az ág,
Puha hó a vállán a téli kabát.

Él alatta csendben egy víg nyuszi-pár,
Sárgarigó hajnali füttyszava száll,
Felkeresi néha a medve is őt,
Idehoztuk tegnap a karcsú fenyőt!

 

27. névtelen33

1.
Kis karácsony, nagy karácsony, kisült-e már a kalácsom,
ha kisült hát ide véle, hadd egyem meg melegébe!

2.
Kis fenyőfa, nagy fenyőfa, kisült-e már a malacka,
Ha kisült már, ide véle, hadd egyem meg melegébe!

3.
Jaj de szép a karácsonyfa, ragyog rajta a sok gyertya,
itt egy szép könyv, ott egy labda, jaj de szép a karácsonyfa!

4.
Kis karácsony, nagy karácsony, van-e kolbász a padláson?
Ha nincs kolbász a padláson, nem ér semmit a karácsony.

5.
Kezem-lábam jaj de fázik, csizmám sarkán jég szikrázik,
Ha szikrázik, hadd szikrázzon, azért van ma szép karácsony!

6.
Béke szálljon minden házra, kis családra, nagy családra!
Karácsonyfa fenyőága hintsen békét a világra!

7.
Nagykarácsony éjszakája, Krisztus születése napja,
Szűz Mária édesanyja mely gondosan ápolgatja 

28. névtelen900.JPG

 

1.
Krisztus Jézus született, örvendezzünk,
néki öröméneket zengedezzünk!
Dávidnak véréből, tiszta szűz méhéből
született Krisztus nekünk.

2.
A szűzesség lilioma kivirágzott
s megtermé a mennyei szép virágot.
A kegyes Jézuska minekünk meghozta,
születvén a váltságot.

3.
Dicsőség legyen égben az Istennek,
békesség Földön a jó embereknek.
Zengjük angyalokkal, a hív pásztorokkal,
Dicsőség Istennek!

4.
Örök bölcsesség széke lett a jászol,
melyből Isten irgalma mihozzánk szól.
A mennyei kisded üdvösséget hirdet,
Istennek irgalmáról

5.
Hisszük, hogy Betlehemnek jászolában
az út, élet és örök igazság van.
Az irgalmas Isten rejlik a kisdedben,
ezt valljuk igazságban.

6.
Imádsággal járulunk az oltárhoz,
mint a kegyes Jézuska jászolához.
A hív pásztorokkal, égő buzgalommal
hű néped adományt hoz.

7.
A kenyér s bor áldozat az ajándék,
s a jó Istent szerető tiszta szándék.
Nyerjen az kegyelmet, oh kis Jézus engedd,
hogy örök jónkra váljék.

8.
Zengje velünk az ég és föld: Szent az Isten!
Zengje tiszta örömmel: Szent az Isten!
Zengjük Jézuskának, kit az ég s föld imádnak:
Szent, szent, szent az Úristen!

 

29. névtelen21

 


1.
Látod pásztor e csodát,
mely amott fénylik:
emberi alakban látszik,
hogyan tündöklik!
Angyal az bizonyára,
lejött szegény tanyánkra
ott megjelenni

2.
Köszöntsétek a világnak
megváltóját,
ki érettünk annyira
alázta magát.
Bölcsője barmok jászla,
széna, szalma az ágya,
oda menjetek!


30. névtelen22

 


1.
Leszállt az ég dicső királya
közénk az üdvnek hajnalán.
Jászolban fekszik, rongy ruhába,
ki eget s földet alkotá.
Légy üdvözölve szent karácsony,
mely földre hoztad az eget.
Ím elmúlik a bűnnek éje,
mert az üdvöt te hirdeted.

2.
Pásztorokhoz az éj csendjébe
mennyből fényes angyal jött le.
Láttára ők megfélemlének,
szólt az angyal: ne féljetek!
Én a magas mennyből lejöttem,
jó hírt hoztam nagy örömmel:
kiben van az élet öröme,
megszületett Betlehembe

3.
Elérkezett a várva várt nap,
az égen a csillag felragyog.
Kis Jézus fáját ím elhozták
a halkan szálló angyalok.
Köszönjük néked édes Jézus,
hogy szíved minket úgy szeret,
az angyalok karával együtt
dicsőítjük a szent neved

 

 

31. névtelen23

 

1.
Mária, szűzanya, Názáretből indul útnak.
Az úton fa, virág egymásnak szent titkot súgnak.
Madárkák zengenek, az ég is ráragyog:
Földön még nem esett ily nagy dolog.
Mária szent szívén dobog szíve örök úrnak.

2.
Virraszt a szűz anya Betlehemnek barlangjában.
Altatja kisfiát hideg téli éjszakában.
Szívemről leszakadt isteni magzatom
ó hogy szent véredet én adhatom!
Szíveddel egy szívem áldott, örök boldogságban.

32. névtelen901.JPG

1.
Mennyből az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok,
hogy Betlehembe sietve menvén, lássátok, lássátok!

2.
Istennek fia, aki született jászolban, jászolban,
ő leszen néktek üdvözítőtök valóban, valóban.

3.
Mellette vagyon az édesanyja, Mária, Mária,
Barmok közt fekszik, jászolban nyugszik szent fia, szent fia.

4.
El is menének köszöntésére azonnal, azonnal,
Szép ajándékot vivén szívökben magukkal, magukkal.

5.
A kis Jézuskát egyenlőképpen imádják, imádják,
a nagy Úristent ilyen nagy jóért mind áldják, mind áldják.

 

33. névtelen24

 


1.
Ne féljetek, pásztorok, pásztorok,
Örömet hirdetek:
mert ma néktek született,
ki megjövendöltetett,
egy szűznek méhéből,
szűzen szült véréből
ll: Megváltó istentek! Alle-alleluja!  :ll

2.
Hogyha pedig e csodát, e csodát
látni akarjátok,
Betlehembe menjetek,
és ott lészen jeletek:
fogtok ott jászolba,
takarva pólyába
ll: kisdedet találni. Alle-alleluja! :ll

3.
Város kívül nem messze, nem messze
van egy istállócska,
barmok között ott fekszik,
szénán, szalmán nyugoszik.
Mellette szűz anyja, és az ő vélt atyja,
ll: József és Mária. Alle-alleluja! :ll

4.
Ó szerencsés éjszaka, éjszaka
boldog ez az óra,
mely minden kincsek felett
a mennyei kisdedet,
a legszebb virágot,
legdrágább gyémántot
ll: hozta e világra. Alle-alleluja! :ll

 

 

34. névtelen25

 


1.
Nyugodj kisded csendességben,
adj helyt édes álmoknak,
most lehetsz még békességben,
nincs ideje kínoknak.
Nyújtsad ki most szent lábadat
édes gondatlansággal,
hogy erőben légy,
juhodat keresvén fáradsággal.

2.
Nyugodj kisded, míg a habok
álmodat nem gátolják,
s míg a sanyargató napok
népedet nem rabolják.
Ha szélvésze lesz felettünk
e világ tengerének,
oh akkor úgyis felkeltünk,
hogy állj ellen mérgének.

3.
Nyugodj kisded pólyácskában,
semmiről se aggódjál!
Most nyugodalom karjában
vagy, s kereszted távol áll.
Még midőn kegyetlensége
nem tudja mivoltodat,
s nem keresi dühössége
ártatlan halálodat.

4.
Nyugodj kisded még édesen,
csukd be bátran szemedet!
Nincs áruló ki illessen
ravasz csókkal tégedet.
Senki még fegyverrel nem jött
megtámadni éltedet,
Az a tövis még ki nem nőtt,
mely szegezi fejedet.

5.
Nyugodj kisded, Heródesnek
nem árt most irigysége,
nem késztet keresztvívésnek
ájulni nehézsége.
Nyugodj! de akkor ébredj fel,
ha mi elszenderedünk,
hogy a te szent kegyelmeddel
boldog kimúlást nyerjünk.


 

35. névtelen26

 


1.
Ó boldog Betlehem, áldások városa,
ott sír a védtelen, bús árvák támasza.
Földiek öröme, égiek szent gyönyöre,
ne sírj kis Jézuska!

2.
Még a vész, fergeteg nem zúg fejed felett,
ölelő szeretet dajkál, enyelg veled.
Védnek az angyalok, őrt állnak a pásztorok,
ne sírj kis Jézuska!

3.
Nem Júdás az, ki most csókokkal elborít,
Szűz anyád az, ki most hőn keblére szorít.
Ringatnak karjai, befödöznek szárnyai,
ne sírj kis Jézuska!

4.
Én is leroskadok jászoltrónod előtt.
Szánd meg a bánkódót, kérlek ne űzd el őt!
Bűneim bár nagyok, de irgalmad még nagyobb,
ne sírj kis Jézuska!


 


36. névtelen27

Ó boldog éj, e sötétség
drágább ezen napoknál,
melyben a hosszú reménység
egyszer valósággá vált!
Égi fénnyel jelentett ki
Isten a pásztoroknak.
Most a hitnek szent világa
hirdet a jámboroknak.

 

37. névtelen28

Ó édes Jézus, kis csecsemőcske,
gyönyörűséges szép kisdedecske,
szálljon rád álom,
szép rózsás álom,
szenderülj el, ó Jézusom!

 

38. névtelen42


1.
Ó gyönyörű szép titokzatos éj!
égszemű gyermek, csöpp rózsalevél!
Kisdedként az édes úr jászolában megsimul
szent karácsony éjjel!

2.
Ó fogyhatatlan csodálatos ér!
Hópehely ostya, csöpp búzakenyér.
Benne lásd: az édes úr téged szomjaz, rád borul,
egy világgal ér fel

3.
Ó drága Jézus, ékes kis virág,
illatos, kedves, tiszta rózsaág,
szívem legyen rejteked, reád bízom lelkemet,
töltsd el békességgel!

4.
Ó gyönyörű szép titokzatos éj!
Jézushoz menni, szívem te se félj!
Pásztor, király, földre hullj, bűnös ember megjavulj,
szent karácson éjjel!


 

39. névtelen41

1.
ll: Ó szép fenyő, ó szép fenyő, oly kedves minden ágad :ll
Te zöld vagy, ha a nyár tüzel,
és zöld, ha téli hó föd el.
Ó szép fenyő, ó szép fenyő, oly kedves minden ágad

2.
ll: Ó szép fenyő, ó szép fenyő, oly kedves minden ágad :ll
Kis fácskád áldott ünnepén,
hány boldog álmot láttam én.
Ó szép fenyő, ó szép fenyő, oly kedves minden ágad

3.
ll: Ó szép fenyő, ó szép fenyő, kis ágad mit súg nékem :ll
Ki hittel él, ki nem inog,
az mindig újra győzni fog.
Ó szép fenyő, ó szép fenyő, oly kedves minden ágad40. névtelen40

 

1.
O Tannenbaum, O Tannenbaum,
Wie treu sind deine Blätter.
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit,
Nein auch im Winter wenn es schneit.
O Tannenbaum, O Tannenbaum,
Wie grün sind deine Blätter!

2.
O Tannenbaum, O Tannenbaum,
Du kannst mir sehr gefallen!
Wie oft hat schon zur Winterszeit
Ein Baum von dir mich hoch erfreut!
O Tannenbaum, O Tannenbaum,
Du kannst mir sehr gefallen!

3.
O Tannenbaum, O Tannenbaum,
Dein Kleid will mich was lehren:
Die Hoffnung und Beständigkeit
Gibt Mut und Kraft zu jeder Zeit!
O Tannenbaum, O Tannenbaum,
Dein Kleid will mich was lehren41. névtelen39


1.
Pásztorok, keljünk fel, hamar induljunk el!
Betlehem városába, rongyos istállócskába,
siessünk, ne késsünk,
hogy még ezen éjjel oda érhessünk,
mi urunknak tiszteletet tehessünk!

2.
Angyalok hirdették: Messiás születék.
Itt van jele fényének, helyre születésének,
pajtába, pólyába,
be vagyon ő takarva posztócskába,
áldott gyermek szenved már kis korába.

3.
Jézus a szent kisded, mily szükséget szenved:
nincsen meleg szobája, sem ékes palotája,
szükségben, hidegben
melegíti őt a barmok párája.
Ó isteni szeretetnek csodája!

 

42. névtelen37

 


1.
Pásztorok, pásztorok örvendezve
sietnek Jézushoz Betlehembe:
Köszöntést mondanak a kisdednek,
ki váltságot hozott az embernek.

2.
Angyalok szózata minket is hív,
értse meg ezt tehát minden hű szív!
A kisded Jézuskát mi is áldjuk,
mint a hív pásztorok, magasztaljuk.

3.
Üdvözlégy kis Jézus, reménységünk,
aki ma váltságot hoztál nékünk,
meghoztad az igaz hit világát,
megnyitád szent atyád mennyországát.

4.
Dicsőség, imádás az Atyának,
érettünk született szent fiának,
és a vigasztaló Szentléleknek,
szentháromságban az egy Istennek.

 

 

43. névtelen910.JPG


1.

Reszket fázik keze-lába, egész testecskéje.
A jászolban didereg a szűz szent dedecskéje.
Elaludna, de a hideg elűzi az álmát,
Barmok szája lehel rája melegítő párát.

 

2.
Meleg szobát nem pótol a rozoga istálló,
Ringó bölcső helyett kemény jászol a szolgáló.
Párna helyett, dunyha helyett csak széna van s szalma,
harmat gyönge testecskének rossz pihenni rajta.

 

3.
Kicsi virág, szép rózsa ág, gyönge gerlicécske,
édes-kedves kis Jézuska, mennynek földi éke.
Szálljon reá édes álom selymes szempilládra,
s álmodd magad mennyországba, Isten báránykája!

 

4.
Nem kényelmes palotában jött ő a világra,
Ott a barmok jászolában nyílt a menny virága.

Bámult ember büszkesége, bámult fény s magasság
A szegénység szűk ölébe száll az égi jóság! 

44. névtelen9010.JPG

 

Rossz a Jézus kiscsizmája, rossz a ködmöne,
ázik-fázik, megveszi az isten hidege.
Hogyha volna kiscsizmám,
Jézuskának odaadnám,
báránybőrös ködmönkémbe
jól betakarnám!

 

45. névtelen35


1.
Soha nem volt még ilyen áldott éj,
az Isten maga néz ránk.
Kicsi jászolban úgy hív, úgy vár
a mi aranyos Jézuskánk.
A boldogság víg napja ez,
úgy vártunk erre rég.
Szent békét hirdet a Megváltó,
akit minekünk küld az ég.

2.
Soha nem volt még ilyen áldott éj,
nem gyúlt ki soha íly fény.
a legszebb tűz, a legszebb nap van
a ragyogó ég ivén.
A mennyország elküldte ím
az Isten egy fiát.
a békeangyal énekel,
vele dalolunk glóriát.


 

46. névtelen911.JPG

1
Szállást keres a szent család,
de senki sincs, ki helyet ád.
Nincsen aki befogadja
őt ki égnek s földnek ura.

2.
Az idő már későre jár,
a madár is fészkére száll.
Csak a szent szűz jár hiába
Betlehemnek városába

3.
Legalább ti jó emberek
fogadjátok a kisdedet!
Házatokra boldogság száll,
ha betér az égi király!

4.
Ne sírj tovább Szűz Mária,
ne menjetek már máshova!
Szállásunkat mi megosztjuk,
kis Jézuskát befogadjuk.

 

47. névtelen921.JPG

1.
Szülte a Szűz szent fiát, örvendezzünk!
Liliomot rózsaág, lelkendezzünk!
Kisded atya nélkül, néki szünet nélkül
glóriát zengedezzünk!

2.
A próféták megírták, örvendezzünk!
Csodát látott a világ, lelkendezzünk!
Kisded atya nélkül…

3.
Isten itt magára vett, örvendezzünk!
Emberi természetet, lelkendezzünk!
Kisded atya nélkül…

4.
Góliát meggyőzetett, örvendezzünk!
Nyert az ember életet, lelkendezzünk!
Kisded atya nélkül….

 

48. névtelen920.JPG

Szűz Mária e világra nékünk szent fiát hozá.

A jászolban fekszik ki a mennyet s földet alkotá.

Mely végtelen kegyelem tőled ó Istenem,

hogy így szereted az embereket.

 

49. névtelen32

Új hír a pusztába, ne aludjatok!
Betlehem városba most induljatok!
Az Isten angyala már megérkezett,
jelenti: Messiás már megszületett.
Nocsak menjünk Betlehembe
a kis Jézus örömére.
Nincs párnája, sem dunnája,
elhagyottan fekszik,
barmok szája lehel rája,
ő csak úgy melegszik.

 

50. névtelen31 (a Mennyből az angyal dallamára)

Üdvözlégy áldott, régen óhajtott éjszaka,
Melyben fiat szült és meg nem sérült Mária!

Ezt fényes délnek és nem éjfélnek mondhatjuk,
mert Isten fia, igazság napja, tudhatjuk.

Ki ez éjfélben fényét elsőbben mutatta,
eddig rejtekben, anyja méhében tartotta.

Angyalok ennek, születésének örvendnek,
s jó hírt mindennek, az embereknek hirdetnek.

Mi is ezekkel a hív lelkekkel imádjuk,
az elküldetett, értünk született úr Jézust.

Jézus! Szent Szűzzel és Szent Józseffel segélj meg,
hogy szolgálhassunk neked, Jézusunk, engedd meg!

Dicsőség légyen a magas mennyben Istennek,
jászolban fekvő, értünk születő kisdednek!

 51. névtelen30

Üdvözlégy Betlehemben szült
Jézus teste s vére!
Kinek születése napja
mennyből lőn hirdetve.
Amint hajdan a pásztorok
jászolnál imádtak,
úgy imádunk ez oltáron
kenyér színe alatt.
ll: Édes Jézus, ki mennyekből
    e földre lejöttél,
    hogy bennünket üdvözíthess,
    betlehemi istállóban
    szent Szűztől születtél :ll

 

 

52. névtelen922.JPG

Üdvözlégy kis Jézuska,
ki fekszel a jászolba,
leromlott istállóba,
barmok között akolba!
Üdvözlégy szűz Mária,
ki Jézusnak szent anyja,
te szülted a Jézuskát,
az égnek s földnek urát!

 

 


53. névtelen930.JPG

 

Zengjétek a szűz gyermekét
égi angyal földi nép:
akit nekünk küld az ég,
a drága szép kis Jézus
ma a földre lép

Jászolban született,
ki üdvözítőnk lett,
ő az Isten egy fia!
Dicsőség, glória!

 

 

Üdvözletre                Üdvözlet

 

Összegyűjtötte Karajz Margit